Català
  |  
Español

Equipaments
Minimitza

 

AUDIÒMETRE CLÍNIC SIBELMED AC50

És un equip compacte de dos canals, basat principalment en un generador de tons, un generador de soroll, un joc d'auriculars de via aèria, un vibrador de via òssia i dues pantalles alfanumèriques de cristall líquid. Tot el sistema està controlat per un microprocessador que permet d'una manera fiable, ràpida i senzilla efectuar una exploració audiomètrica.

Ha estat dissenyat amb col·laboració d'especialistes de reconegut prestigi en aquesta àrea i atenent als criteris d'estandarització tant d'Institucions Nacionals U.N.E. com d'Institucions Internacionals I.E.C., I.S.O., etc.

Tipus de proves que es poden realitzar:

· Audiometria Tonal: és la prova bàsica que consisteix en la determinació dels nivells d'umbrals d'audició per via aèria i òssia, sense o amb emmascarament.

· Prova de Fowler, Sisigrama, Tone Decay Test, Prova de Lüscher, LogoAudiometria, Audiometria Lliure.

Té la possibilitat d'imprimir i/o memoritzar en el propi equip o en una base de dades externa algunes de les proves audiomètriques que es poden realitzar.

 

CABINA INSONORITZADA SIBELMED S40

És una cambra individual que atenua les ones sonores entre el seu exterior i el seu interior. Aquesta característica permet realitzar proves d'audiometria en les condicions de soroll ambiental que especifiquen les normes referents a com s'han de realitzar aquest tipus de mesures.

Ha estat dissenyat utilitzant els materials més nous en aïllament acústic, i certificada per LGAI.

La cabina disposa d'una porta d'accés amb tancament, d'una finestra que permet la mútua visualització entre pacient i operador, a més a més d'una il·luminació agradable.

 

ESPIRÒMETRE SIBELMED DATOSPIR 120C

L'espiròmetre mesura i calcula una sèrie de paràmetres relatius a la funció respiratòria humana.

És un equip compacte basat en un transductor pneumotacòmetre tipus Fleisch, una àmplia pantalla retroil·luminada de cristall líquid i una impressora interna. Té la possibilitat, mitjançant un software opcional, de connectar-se en temps real o diferit amb un ordinador PC. Tot el sistema està controlat per un microprocessador per l'adquisició, càlcul i presentació de dades alfanumèriques i gràfics. Les proves es poden imprimir directament o guardar a la base de dades interna de l'equip.

El seu disseny i fabricació està en concordança amb les normes de qualitat EN 13485 i ISO 9001, així com la Directiva Europea de Productes Sanitaris 93/42/CEE.
 
Tipus de proves:

· Capacitat vital forçada FVC

· Altres: Capacitat vital lenta, ventilació voluntària màxima, prova postbroncodil·latació, prova de broncoconstricció.


BÀSCULA SECA 711 AMB VARETA DE MEDICIÓ SECA 220

Aparell de mesura robust i de gran precisió. Pes màxim 220Kg.

La regleta és abatible i serveix per mesurar la longitud (la gamma de mesura compren de 60 a 200 cm).

Calibrat mèdic segons Classe III, producte mèdic conforme a la directiva 93/42/CE, Classe I.

 

VISIOTEST ESSILOR

Permet una exploració ràpida i precisa de la funció visual. Presenta una sèrie de tests que permeten efectuar un diagnòstic precoç i personalitzat.

Aparell ajustable en altura.

Tipus de proves:
 
· Agudesa visual propera i llunyana: ull dret, ull esquerre i visió binocular.
· Visió dels colors (Test Ishihara)
· Campimetria: dispositiu de perimetria destinat a la detecció del camp visual horitzontal.
 

ELECTROCARDIÒGRAF "CARDIOCARE EKG-2000"

És un equip de 12 canals que mesura i registra els ECGs del pacient, permet gravar-los, mesurar paràmetres pel diagnòstic i l'autoanàlisi.

En l'informe s'imprimeix la informació del pacient i la identificació de l'usuari junt amb els ECGs. L'ECG pot ser mesurat, analitzat, i gravat al pressionar una única tecla directa. A continuació, el ECG és imprès en un informe tamany A4, després d'aplicar el filtre, calculant les mesures dels paràmetres i realitzant un autoanàlisi (permet 25 diagnòstics).

A més a més, d'anar amb corrent elèctrica, pot operar amb una bateria recargable.

Està compost per una unitat principal (amb pantalla LCD), electrodes per les extremitats i pel pit.

 

ALTRES APARELLS

La resta d'aparells mèdics que fem servir per l'exploració física són:

· Negatoscopi (per la visualització de plaques radiogràfiques)

· Diapassó Hartmann 256 Hz (exploració auditiva)

· Martell de reflexes negre KAWE nº5

· Esfigmomanòmetre minimus III adult Riester (mº1342): tensiòmetre

· Fonendoscopi Littman Classic II S.E. de 3M

· Equip ri-scope de luxe Riester (nº3281): otoscopi, oftalmoscopi i rinoscopi